Poisťovňa HDI-Gerling Slovensko, a.s.

Štúrova 11

811 02, Bratislava

  • +421 2 52927992

Predmet činnosti firmy Poisťovňa HDI-Gerling Slovensko, a.s.

Poistenie priemyselných rizík najmä poistenie: majetku, prerušenia prevádzky, všeobecnej zodpovednosti, zodpovednosti za výrobok, prepravy tovarov, pohľadávok

Ďalšie informácie o firme Poisťovňa HDI-Gerling Slovensko, a.s.

  • IČO : 35705469