Európska zdravotná poisťovňa, a.s.

Pribinova 25 (Tower 115)

911 09, Bratislava

  • +421 2 33555111
www.ezp.sk

Predmet činnosti firmy Európska zdravotná poisťovňa, a.s.

Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ďalšie informácie o firme Európska zdravotná poisťovňa, a.s.

  • IČO : 35954175