Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Garbiarska 2

040 71, Košice

  • +421 850 211111
www.rapidlife.sk

Predmet činnosti firmy Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Poisťovacia činnosť špecializovaná na oblasť životného poistenia

Ďalšie informácie o firme Rapid life životná poisťovňa, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 55 6803131
  • IČO : 31690904
  • DIČ : SK2020766319
  • Počet zamestnancov : 43
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993