MetLife Slovakia, s.r.o.

Pribinova 10

811 09, Bratislava

  • +421 2 59363111
www.metlife.sk

Predmet činnosti firmy MetLife Slovakia, s.r.o.

Životná poisťovňa špecializovaná na životné a úrazové poistenie

Ďalšie informácie o firme MetLife Slovakia, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 59363225
  • IČO : 35791250
  • DIČ : SK7020000702
  • Počet zamestnancov : 180
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994
  • Poskytovateľ služieb : Áno