Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A

841 04, Bratislava

  • +421 850 111 117
www.generali.sk

Predmet činnosti firmy Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Služby z oblasti životného a neživotného poistenia

Ďalšie informácie o firme Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

  • IČO : 0035709332
  • Počet zamestnancov : 1500