Obchodníci s cennými papiermi, burzoví makléri

Nájdených 52 firiem

HERMES AND JANUS s.r.o.

Wilsonovo nábrežie 106, 949 01 Nitra
+421 37 7418992

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
+421 2 59277328

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18, 815 63 Bratislava
+421 2 59665111

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
+421 2 59191111

SBF a.s.

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
+421 43 5078700

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Mostová 2, 811 02 Bratislava
+421 2 59317110

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Apollo BC, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
+421 2 58240300

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
+421 2 48621111

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
+421 2 50551111

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
+421 850 111666

RECOST, spol. s r.o.

Pri hradnej studni 3A, 811 03 Bratislava
+421 2 54413162

Sberbank Slovensko, a.s.

Vysoká 9, 810 00 Bratislava
+421 2 59651111

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
+421 2 59346111

EQUITY FINANCE, s.r.o.

Pribinova 6, 811 09 Bratislava
+421 2 32780000

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Vysoká 17, 811 06 Bratislava
+421 2 49236111

BROKER SERVICE GROUP s.r.o.

Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
+421 2 32660500

EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s.

Jesenského 25, 036 01 Martin
+421 43 4211232

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Drieňová 27, 821 01 Bratislava
+421 2 48271395

ZENIT kapital o.c.p., a.s.

Panenská 21, 811 03 Bratislava
+421 2 59420400

SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

Plynárenská 7/A, 824 60 Bratislava
+421 2 58253553

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
+421 2 44455796

Danubia Invest, a.s.

Borská 6, 811 02 Bratislava
+421 2 65412072

Wood & Company, a.s.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava
+421 2 32409000

Fio o.c.p., a.s.

Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava
+421 2 52932439

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

29. augusta 36, 811 09 Bratislava
+421 2 20706880

FINCHEM, a.s.

Štúrova 101, 059 21 Svit
+421 52 7151111

Eva Beňová

U Holých 632, 023 11 Zákopčie
+421 41 4344200; +421 911 294218

AEGON partner, s.r.o.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
+421 850 123466

PALČO BROKERS o.c.p., a.s.

Panenská 13, 811 03 Bratislava
+421 2 52494933

Ján Andrašovský

Šafárikova 20, 048 0 Rožňava
+421 (058) 7886600

SK GROUP,s.r.o.

Mierové námestie 4, 924 01 Galanta
+421 (031) 7803882

KEŠOVKA

, 949 01 Nitra
+421 (0800) 160016

Capital Partners Group, a.s.

Hattalova 12/a, 831 0 Bratislava 3
+421 (02) 44453692

Prvá slovenská investičná skupina a.s.

Miletičova 1, 821 08 Bratislava
+421 2 55577295

KOFI-TAXI

Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda
+421 (0907) 762020

MARADA International a.s.

Alžbetina 41, 040 01 Košice
+421 (055) 7287791

Sovereign Capital a.s.

Hlavné nám.5, 811 01 Bratislava
+421 2 54416509

KONTO KREDIT, s.r.o.

Národná 10, 010 0 Žilina
+421 (041) 7002163

ContoInvest o.c.p. a.s.

Hviezdoslavovo nám.1651/2, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5864812

FINANCREAL, s.r.o.

Opatovská 15, 911 0 Trenčín
+421 (0905) 182365

Safeko s.r.o.

Kátovská 7, 908 51 Holíč
+421 34 6906306

BENEFIN Slovakia, s.r.o.

Karpatská 3256/15, 058 0 Poprad
+421 (0915) 900933

DONAUTEX – GLOBUS, s.r.o.

Galvaniho 7/D, 821 02 Bratislava
+421 2 63520754

REALITY RMC - Mgr. Iveta Menderová

Sládkovičova 11, 949 01 Nitra
+421 (0905) 400409

Alpha o.c.p. a.s.

Svätoplukova 4, 080 01 Prešov
+421 51 7723508

Capital Invest, o.c.p., a.s.

Poľná 1, 811 08 Bratislava
+421 2 57780728

Brokerský dom o.c.p. a.s.

Kuklovská 74, 841 05 Bratislava
+421 2 69204211

Fimex Capital o.c.p., a.s.

Suché mýto 1, 911 03 Bratislava
+421 2 59104848

Portfin, o.c.p., a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
+421 2 48291540