Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Apollo BC, Mlynské nivy 45

821 09, Bratislava

  • +421 2 58240300
www.across.sk

Predmet činnosti firmy Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Komplexná služba zameraná na bonitné fyzické osoby a vybraných inšitucionárnych investorov; investičné poradenstvo; manažment individuálnych portfólií zložených do širokej ponuky investičných nástrojov (podielové fondy, dlhopisy, akciové tituly, rôzne alternatívne investície); financovanie a riadenie investičných projektov (private equity, developerstvo nehnuteľností, správa pohľadávok)

Ďalšie informácie o firme Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

  • Ďalší telefón : +421 2 58240333
  • IČO : 35763388
  • DIČ : SK2021456855
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1998