EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s.

Jesenského 25

036 01, Martin

  • +421 43 4211232
www.eks.sk

Predmet činnosti firmy EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s.

Obchodovanie s cennými papiermi; vydávanie emisií kmeňových akcií; obchodovanie so štátnymi dlhopismi; správa aktív fyzických a právnických osôb; trhové oceňovanie spoločností

Ďalšie informácie o firme EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s.

  • IČO : 36005525
  • DIČ : SK2020599823
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1995