SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Mostová 2

811 02, Bratislava

  • +421 2 59317110
www.slaviacapital.com

Predmet činnosti firmy SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi na kapitálovom trhu na Slovensku a v Čechách; poskytovanie služieb v oblasti investičného bankovníctva (akvizičná činnosť, sprostredkovanie vydávania cenných papierov, správa portfólia a voľných zdrojov)

Ďalšie informácie o firme SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

  • IČO : 31395554
  • DIČ : SK2020305991
  • Počet zamestnancov : 14
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno