Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90, Bratislava

  • +421 2 50551111
www.vub.sk

Predmet činnosti firmy Všeobecná úverová banka, a.s.

Vklady, úvery, tuzemský a zahraničný platobný styk, pokladničná a zmenárenská činnosť, sejfové a depozitné služby, záruky a poradenstvo, komplex - služby investičného bankovníctva vrátane zakladania spoločností, emisia cenných papierov a mimoburzové a burzové transakcie, sprostredkovanie poisťovacích služieb, devízové obchody, hypotekárne bankovníctvo

Ďalšie informácie o firme Všeobecná úverová banka, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 850 123000
  • IČO : 31320155
  • DIČ : SK2020411811
  • Počet zamestnancov : 3469
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1989
  • Poskytovateľ služieb : Áno