Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18

815 63, Bratislava

  • +421 2 59665111
www.csob.sk

Predmet činnosti firmy Československá obchodná banka, a.s.

Československá obchodná banka, a. s. patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu. Už dlhodobo je spoľahlivým partnerom vo veciach finančných pre retailových klientov, malých a stredných podnikateľov, korporátne firmy a tiež pre klientov privátneho bankovníctva. Kompletná ponuka bankových služieb a produktov - bežné účty, termínované vklady, spotrebné či hypotekárne úvery, kreditné karty, a rôzne ďalšie produkty, napr. životné či neživotné poistenia, podielové fondy, leasing či stavebné sporenie.

Ďalšie informácie o firme Československá obchodná banka, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 2 59665000
  • IČO : 36854140
  • DIČ : SK7020000218
  • Počet zamestnancov : 2126
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno