ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4/C

811 02, Bratislava

  • +421 2 59346111
www.ing.com

Predmet činnosti firmy ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Univerzálna banka s povolením na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti; prijímanie vkladov od verejnosti; poskytovanie úverov; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; finančný prenájom/ finančný leasing; vydávanie platobných kariet, cestovných šekov; poskytovanie záruk; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; finančné maklérstvo; portfolio manažment (obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva); prenájom bezpečnostných schránok; zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov); výkon funkcie depozitára investičného fondu; poskytovanie bankových informácií

Ďalšie informácie o firme ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

  • Ďalší telefón : +421 2 59346499
  • IČO : 30844754
  • DIČ : SK2020482222
  • Počet zamestnancov : 121
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992