Elektrárne, vodné, uholné, jadrové, biomasa, tepelné, rozvodné závody

Nájdených 190 firiem

Západoslovenská energetika, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava
+421 2 50611111

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
+421 2 58661111

TERAPO, spol. s r.o.

Námestie Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4101043

ENERGO - AQUA a.s.

Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín
+421 32 6525572

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice
+421 55 6102111

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 7752700

GGE distribúcia, a. s.

Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
+421 42 4326542

MAEN SK spol. s r.o.

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
+421 32 7433287

Plešivec Power, s.r.o.

Budyšinska 38, 831 02 Bratislava
+421 917 120647

TP 2, s.r.o.

Priemyselná 720, 072 22 Strážske
+421 56 6491676

CM European Power Slovakia, s.r.o.

Vlčie hrdlo 1, 842 12 Bratislava
+421 2 40556547

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
+421 41 5191111

Hydro-Gen a.s.

Klinčeková 24, 949 01 Nitra
+421 37 6 582 361

SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.

Zeppelina 7, 934 01 Levice
+421 36 2333211

CPP Strážov, s.r.o.

Priemyselná 720, 072 22 Strážske
+421 56 6491676

CPP Zemplín, s.r.o.

Priemyselná 720, 072 22 Strážske
+421 56 6491676

Žilinská teplárenská, a.s.

Košická 11, 010 47 Žilina
+421 41 5064240

Martinská teplárenská, a.s.

Robotnícka 17, 036 80 Martin
+421 43 4220373

BUKÓZA ENERGO, a. s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
+421 57 4413078

Alter Energo, a.s.

Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
+421 911 236421

ESIN group, a. s.

Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4382586

BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.

Pivovarnícka 4829, 955 01 Topoľčany
+421 917 856057

Veolia Energia Slovensko, a. s.

Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava
+421 2 68207233

Cromicron Energy a.s.

Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava
+421 948 424425

BIONERGY, a. s.

Sabinovská 48, 821 03 Bratislava
+421 2 48777001

B:POWER, s.r.o.

Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava
+421 949 783784

Mestská elektráreň Nitra, a.s.

Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra
+421 911 535002

Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o.

Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 Žilina
+421 41 5191111

AQUA - EKO, a. s.

Košická 52, 821 08 Bratislava
+421 34 6684019

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
+421 2 50692191

Istrochem Reality, a.s.

Nobelova 34, 836 05 Bratislava
+421 2 49512413

MIKROHUKO, spol. s r.o.

Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4710000

NES Nová Dubnica s.r.o.

Maxima Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4414202

PV Lučenec, s.r.o.

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava
+421 907 198563

CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská 2, 040 01 Košice
+421 55 7894640

BUČINA ZVOLEN, a.s.

Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
+421 45 5241711

green energy slovakia, s.r.o.

Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
+421 2 53411669

EENERGIA, s.r.o.

Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 905 649230

ENAIRGY, s.r.o.

Štúrova 890/16, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45243272

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 60 Nové Zámky
+421 35 6400205

SUN4ENERGY, s.r.o.

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
+421 2 32203765

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava
+421 850 333999

CE Energy s.r.o.

Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
+421 2 44452432

VENTUREAL Slovakia s.r.o.

Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
+421 2 52731378

PMP Energy, s.r.o.

Bazovského 3, 949 11 Nitra
+421 903 208069

GENERM, s.r.o.

Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
+421 905 862215

BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.

Štefánikova 3842, 085 01 Bardejov
+421 51 7732617

PPC Power, a.s.

Magnetová 12, 831 04 Bratislava
+421 2 44458078

SEPS, a.s.

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
+421 2 50692191

CHEMES, a.s. Humenné

Chemlonská 1, 066 33 Humenné
+421 57 7712008