Žilinská teplárenská, a.s.

Košická 11

010 47, Žilina

  • +421 415064240
www.teplarenzilina.sk

Predmet činnosti firmy Žilinská teplárenská, a.s.

Nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, vrátane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla, výroba a rozvod tepla a elektrickej energie; inštalácie a opravy eleketrických strojov a prístrojov, revízie elektrických zariadení siete; poradenská služba v energetike; montáž a oprava meracej a regulačnej techniky; odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení; oprava a údržba plynových zariadení; odborné prehliadky, odborné skúšky, údržba a oprava tlakových zariadení; oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení; opravy a montáž určených meradiel – vodomery a merače tepla; výkon činnosti stavebného dozoru

Ďalšie informácie o firme Žilinská teplárenská, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 41 5064222
  • IČO : 36403032
  • DIČ : SK2020106748
  • Počet zamestnancov : 184
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001
  • Poskytovateľ služieb : Áno