TP 2, s.r.o.

Priemyselná 720

072 22, Strážske

  • +421 566491676
www.tp2.sk

Predmet činnosti firmy TP 2, s.r.o.

Zabezpečenie energetických dodávok pre odberateľov v rámci priemyselného areálu Chemko Strážske; výroba a dodávky tepla vo forme pary, zabezpečenie výroby, nákupu a distribúcie elektriny; nákup a distribúcia zemného plynu; úprava a dodávka vôd pre odberateľov v rámci areálu Chemko Strážske - technologická (požiarna) voda, dekarbonizovaná voda, demineralizovaná voda a pitná voda

Ďalšie informácie o firme TP 2, s.r.o.

  • IČO : 36766763
  • DIČ : SK2022369052
  • Počet zamestnancov : 78
  • Dátum vzniku : 19. Apr 2007
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno