Východoslovenská energetika Holding a.s.

Mlynská 31

042 91, Košice

  • +421 55 6102111
www.vseholding.sk

Predmet činnosti firmy Východoslovenská energetika Holding a.s.

Nákup, rozvod a predaj elektrickej energie vrátane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou a odberom elektriny; poradenská, konzultačná a informačná činnosť; výstavba energetických diel a zariadení do 110 kV; údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácia energetických zariadení, overovanie elektromerov; výskumná a vývojová činnosť; projektovanie a montáž energetických zariadení do 110 kV; revízia elektrických zariadení

Ďalšie informácie o firme Východoslovenská energetika Holding a.s.

  • Ďalší telefón : +421 850 123333
  • IČO : 36211222
  • DIČ : SK2020062319
  • Počet zamestnancov : 1546
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno