Výskum

Výskum v zdravotníctve, farmaceutický výskum

Zobraziť len kraj
Zobraziť len okres
ZOBRAZIŤ VŠETKO

Nájdených 9 firiem

PLEURAN, s.r.o.

Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 Bratislava
+421 253415577

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Špitálska 21, 812 32 Bratislava
+421 252921735

INTECH, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
+421 245527355

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava
+421 259204111

Quintiles Slovakia, s.r.o.

Zámocká 34, 811 01 Bratislava
+421 268201611

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 842 16 Bratislava
+421 259410652

Ústav preventívnej a klinickej medicíny

Limbová 14, 833 01 Bratislava
+421 259369111

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Kvetná 11, 825 08 Bratislava
+421 250701206

CLINITRIA, s.r.o.

Mikulášska 29, 811 01 Bratislava
+421 254432250