Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9

842 16, Bratislava

  • +421 259410652
www.uef.sav.sk

Predmet činnosti firmy Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

Ústav zameriava na štúdium spoločensky závažných ochorení s dôrazom na prozápalové procesy s cieľom vývoja nových liečebných princípov. Farmakodynamické, farmakokinetické ako aj toxikologické mechanizmy pôsobenia biologicky aktívnych látok s protizápalovými a protiradikálovými účinkami sa študujú na celotelovej, orgánovej, bunkovej, membránovej, receptorovej a molekulovej úrovni. Ústav spolupracuje s farmakologickými pracoviskami v USA, Japonsku, Turecku, Anglicku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Maďarsku a Chorvátsku.

Ďalšie informácie o firme Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

  • IČO : 00598453
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1968

Klasifikácia a odbory firmy Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied