Ústav preventívnej a klinickej medicíny

Limbová 14

833 01, Bratislava

  • +421 259369111

Predmet činnosti firmy Ústav preventívnej a klinickej medicíny

Imunológia, transplantácia, farmakoterapia, HIV, AIDS, životné prostredie

Ďalšie informácie o firme Ústav preventívnej a klinickej medicíny

  • Ďalší telefón : +421 2 54773848
  • IČO : 00045021
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1978
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Ústav preventívnej a klinickej medicíny