Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Špitálska 21

812 32, Bratislava

  • +421 252921735
www.lpr.sk

Predmet činnosti firmy Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Prevencia proti rakovine; snaha znížiť na národnej úrovni rakovinové ochorenie; výchova verejnosti a poskytovaní informácií verejnosti o rakovine; boj proti fajčeniu; podpora výskumu rakoviny; získavanie finančných zdrojov na výskum a liečbu rakoviny

Ďalšie informácie o firme Liga proti rakovine Slovenskej republiky

  • IČO : 00641219
  • DIČ : SK2020848533
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1989
  • Poskytovateľ služieb : Áno