Výskum

Prieskum a analýza pôdy

Nájdených 108 firiem

IN SITU P & R s.r.o.

Malá 15, 811 02 Bratislava
+421 254410769

HYDRANT s.r.o.

Novohorská 34, 831 06 Bratislava
+421 244640526

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky
+421 356429286

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
+421 259343111

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 3, 010 01 Žilina
+421 415006915

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 245243500

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 250234111

SLOVGEOTERM a.s.

Palisády 39, 811 06 Bratislava
+421 254417741

MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.

Vajanského 58, 921 01 Piešťany
+421 337729405

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
+421 456945111

INGEO a.s. ŽILINA

Bytčická 16, 010 01 Žilina
+421 417072812

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 252499665

AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.

Hlavná 49, 943 01 Štúrovo
+421 367511682

ENVILAB, s.r.o.

Palárikova 85, 022 01 Čadca
+421 417248970

EKOGLOBAL, spol. s r.o.

Hurbanova 975/4, 952 01 Vráble
+421 377832006

EKOGEOS spol. s r.o.

Gavlovičova 4, 831 03 Bratislava
+421 244452801

GEOPRIS, spol. s r.o.

Rudlovská cesta 61, 974 11 Banská Bystrica
+421 484146136

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava
+421 232293201

INGEO - ighp, s.r.o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina
+421 417635892

INGEO - ENVILAB, s.r.o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina
+421 417247367

ENGO, s.r.o.

Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava
+421 335340302

BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H. - organizačná zložka

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 268286434

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied

Račianska 75, 831 02 Bratislava
+421 244259404

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
+421 259375111

HYDROTEAM, spol. s r.o.

Varšavská 3, 831 03 Bratislava
+421 244458501

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
+421 248206901

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
+421 483100225

GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o.

SNP 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 387605251

GEOSPEKTRUM s.r.o.

Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
+421 253636711

GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Stavbárska 27, 821 07 Bratislava
+421 245640075

SIGEO spol. s r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 244458342

ENVIGEO, a.s.

Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
+421 484712430

MASEVA, spol. s r.o.

Textilná 6, 040 12 Košice
+421 557895618

Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o.

Andovská 6, 940 01 Nové Zámky
+421 356400795

Ing. Miroslav Kováč - GEODETI

Priehradná 1, 949 01 Nitra
+421376522750;+421+421905522750

RNDr. Juraj Pálenik - 3P

Šancová 50, 811 05 Bratislava 1
+421252491333

Ing. Radoslav Káčerik - G E O KANCELÁRIA

Dom kultúry 62, 024 01 Kysucké Nové Mesto
+421414213879

Ing. Vojtech Binder- G E O Z N A L

László Amadea 36, 929 01 Dunajská Streda
+421315522834

Geodetická kancelária-Ing.Dezider Duchoň

Svätého Michala 4, 934 01 Levice
+421 (036)6313300

GEOTREND-Horváth Viliam,RNDr.

Zvolenská 16, 949 11 Nitra
+421 (037)6520533

GEOLINE s.r.o.

Bratislavská 9, 949 01 Nitra
+421 0905278634

GEOREAL-Ing.Alena Vízyová

Piaristická 1, 949 01 Nitra
+421 (037)7412097

Karol Janda-GEOMAT

SNP 1003, 924 00 Galanta
+421 (031)7804680

GEOPOL,spol. s r.o.

Bratislavská 17/26, 924 00 Galanta
+421 (0903)400881

Ing.Ľubomír Šagát

Janka Kráľa 33, 949 01 Nitra
+421 (0905)642385

STAVING Levice,s.r.o.

Štúrova 7, 934 01 Levice
+421 (036)6307660

Geosta,s.r.o.

Robotnícka, 017 04 Považská Bystrica
+421424325368;+421911728133

GEO 3, s.r.o.

Električná 19, 911 0 Trenčín
+421 (032)6581208

Aurex trade, s.r.o.

Kukučínova 20, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048)4142174

Geokart

Konštantínova 3, 080 01 Prešov
+421 (051)7723280