Stavebníctvo

Potrubné inštalácie, montáže potrubia, montáže čističiek a hydrantov

Nájdených 141 firiem

DOPRASTAV EXPORT s.r.o.

Staviteľská 5, 831 04 Bratislava
+421 2 44873466

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5570818

RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Nad medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4410755

EBAMA, s.r.o.

Mníchova Lehota 407, 913 21 Mníchova Lehota
+421 903 502454

Aquatec VFL s.r.o.

Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4485666

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava
+421 2 48271111

SCHOTT, s.r.o.

Orechová 6, 085 01 Bardejov
+421 54 4885606

ENERGOCLIMA spol. s r.o.

Priemyselná 4, 921 01 Piešťany
+421 33 7621352

SPRINKLER SYSTÉM s.r.o.

Horná Ves 129, 967 01 Horná Ves
+421 36 6313220

ISP Slovakia s.r.o.

Palackého 6403, 911 01 Trenčín
+421 32 7435647

FEMS spol. s r.o.

Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4425273

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice
+421 55 6333565

AQUAFLOT spol. s r.o.

Sikárska 8, 949 05 Nitra
+421 37 6514717

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

Skladová 1B, 971 01 Prievidza
+421 46 5424339

GGE distribúcia, a. s.

Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
+421 42 4326542

DLOUHÝ I.T.A., s.r.o.

Pod Hradiskom 9, 010 04 Žilina
+421 41 7003297

REMSTAV POPRAD s.r.o.

Nešporova 2549/34, 058 01 Poprad
+421 52 7761278

INICO TREBIŠOV spol. s r.o.

Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
+421 56 6722427

HASS, s.r.o.

Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce
+421 37 6426235

SING Galanta, spol. s r.o.

Matúškovo 114, 925 01 Matúškovo
+421 31 7825198

MORGANIT, s.r.o.

Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica
+421 905 218336

EKOSPOL a.s.

Vajanského 20, 010 01 Žilina
+421 41 7241221

WLW group, s.r.o.

Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
+421 35 7777445

PMP Montex s.r.o.

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
+421 2 32141825

PSJ Hydrotranzit, a.s.

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
+421 2 48288101

GASCENTRUM, s.r.o.

Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 4285841

KOHAS s.r.o.

Jantárová 30, 040 01 Košice
+421 55 6771124

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142622

TECHNOMONT s.r.o.

Hlavná 102, 951 92 Žikava
+421 36 6335030

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6949021

IN VEST s.r.o.

Areál Duslo objekt č. 21 - 07, 927 03 Šaľa
+421 31 7706187

ENERGONET NITRA, s.r.o.

Novozámocká 184, 949 05 Nitra
+421 37 7418135

eko MIMEX, s.r.o.

Komenského 14, 985 54 Lovinobaňa
+421 47 4396692

TECHNO TIP, s.r.o.

Púchovská 16, 835 05 Bratislava
+421 2 44649515

BioCompacT spol. s r.o.

Na piesku 6, 821 05 Bratislava
+421 2 43422373

INVESTEX spol. s r.o.

Námestie SNP 3, 960 01 Zvolen
+421 45 5320111

EKO - KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o.

Popradská 68, 040 01 Košice
+421 55 6405148

EKOTRADE spol. s r.o.

Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava
+421 2 54432468

AQUA - ING, s.r.o.

Lúčna 1363/22, 054 01 Levoča
+421 53 4503221

AQUA - LIVE, s.r.o.

Holubyho 15, 040 01 Košice
+421 55 7289264

Slovpanel a.s.

Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
+421 41 7630724

EUTECH a.s.

Trieda SNP 61, 040 11 Košice
+421 55 7836271

TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft - organizačná zložka

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 2 53630147

WTC - MACRO, s.r.o.

Jelenecká, 949 01 Nitrianske Hrnčiarovce
+421 37 6522345

STABIL spol. s r.o.

Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava
+421 33 5987100

MEDIMONT spol. s r.o.

Koháryho 50, 934 01 Levice
+421 36 6313572

HYDRO Topoľčany s.r.o.

Dopravná 4722/16, 955 86 Topoľčany
+421 38 5320420

Plynstav - stavebno - obchodná činnosť, spol. s r.o.

Majerská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4146039

ALPINET a. s.

Popradská 48/B, 821 06 Bratislava
+421 2 20608122

DXa, s.r.o.

Stakčínska 2936, 069 01 Snina
+421 57 7580840