IN VEST s.r.o.

Areál Duslo objekt č. 21 - 07

927 03, Šaľa

  • +421 31 7706187
www.vest-in.sk

Predmet činnosti firmy IN VEST s.r.o.

Dodávka stavebných a technologických diel (pozemné staviteľstvo, dodávky komplexných stavebných diel, na výrobu betónu a betónových prefabrikovaných prvkov, halových, stenových a mostových, predpätých aj nepredpätých, s povrchovou úpravou aj bez nej); výroba betónových dlažieb, obrubníkov, murovacích a šaľovacích prvkov; výroba a kompletovanie dodávok technológií v oblasti dusíkatej chémie, energetických strojov a dodávok pre priemysel výroby stavebných hmôt (tlakové nádoby, sušiace a drviace bubny, výstavba skladových kapacít, zásobníky a výmenníky tepla)

Ďalšie informácie o firme IN VEST s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 31 7752118
  • IČO : 36553671
  • DIČ : SK2020191360
  • Počet zamestnancov : 331
  • Dátum vzniku : 13. Aug 2003
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno