Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje

Hubiče buriny, herbicídy, chemické postrekovače

Nájdených 91 firiem

AGRO ALIANCE SK, s.r.o.

ČSĽA 579/28, 927 17 Kanianka
+421 465400501

Agrona, spol. s r.o.

Žitná 17, 010 01 Žilina
+421 417246950

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.

Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky
+421 356460421

GROWLAND s.r.o.

Sadová 599/3, 020 01 Púchov
+421 905582721

Alva SK s.r.o.

Močarianska 1, 071 01 Michalovce
+421 566284256

O. A. S. Impex SLOVAKIA s.r.o.

Cukrovarská 1604/16, 979 01 Rimavská Sobota
+421 475626022

BIOFERM SK, s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 245945126

MŠ VINÁRSKE POTREBY s.r.o.

Kozmonautov 4, 949 01 Nitra
+421 908800237

Duslo, a.s.

Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa
+421 317751111

ACHP Levice a.s.

Podhradie 31, 934 03 Levice
+421 366357122

Bochemie Slovakia, s.r.o.

Moštenická 3, 971 01 Prievidza
+421 465422988

Agrochemický podnik Tomášovce, a.s.

, 985 58 Tomášovce
+421 474371103

Agrochemický podnik, s.r.o.

Lučenecká, 990 01 Veľký Krtíš
+421 474831691

AGRO, s.r.o.

A. Hlinku 3, 971 01 Prievidza
+421 465426341

HIVUS s.r.o.

Tulská 33, 010 08 Žilina
+421 415651809

AL.GA. international, a.s.

Komjatická 73, 940 62 Nové Zámky
+421 353903865

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Pri trati 15, 820 14 Bratislava
+421 240201111

HEBA, spol. s r.o.

Fr. Hečku 3906, 058 01 Poprad
+421 527731713

LEGUSEM pt, a.s.

Štefánikova 9, 921 01 Piešťany
+421 327773858

ALCHEM spol. s r.o.

Hlbocká 1034, 905 01 Senica
+421 346512703

AGF INVEST, s.r.o.

Hlavná 42, 952 01 Vráble
+421 377833982

AGRISEM, s.r.o.

Drevená 766/1, 924 01 Galanta
+421 317804677

UNICHEM, spol. s r.o.

Bernolákova 1, 974 05 Banská Bystrica
+421 911287851

ISAS SK s.r.o.

Štetinova 7, 811 06 Bratislava
+421 252623591

Chemont BA spol. s r.o.

Černyševského 37, 851 01 Bratislava
+421 239248364

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 263814143

TOPDROG a.s.

Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
+421 385321247

FLORASERVIS, spol. s r.o.

Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava
+421 243712289

CONTECON, spol. s r.o.

Pri Dynamitke 13, 831 03 Bratislava
+421 244454398

CASSIDA s.r.o.

Nad lúčkami 37, 841 05 Bratislava
+421 255568999

NOHEL GARDEN, s.r.o.

Horákova 615/8, 951 41 Lužianky
+421 377920311

GAMEX TRADING s.r.o.

Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
+421 357720147

INSTINCT a.s.

Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
+421 475698707

AGROCHEM-ÚPOR, spoločnosť s ručením obmedzeným

Zemplínska Nová Ves 165, 076 16 Zemplínska Nová Ves
+421 566684351

Syngenta Slovakia s.r.o.

Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava
+421 249108011

PROCHEMA s.r.o.

Karpatská 41, 900 02 Modra
+421 336475452

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrková 8, 010 01 Žilina
+421 415071010

AGV SK spol. s r.o. v likvidácii

Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 245944730

AGROPODNIK a.s.

Železničná 5, 966 01 Hliník nad Hronom
+421 456761340

SEEDSTAR spol. s r.o.

Štrkovec 6, 925 52 Šoporňa
+421 317708365

CHEMO - DROGÉRIE s.r.o.

Pri skladoch 1, 940 01 Nové Zámky
+421 356426275

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 258266111

Asanačná s.r.o.

Vajnorská 51, 831 03 Bratislava
+421 902900801

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.

Novosvetská 18, 811 06 Bratislava
+421 254417557

ROSSEN SEEDS J.S. spol. s r.o.

Tolstého 2, 811 06 Bratislava
+421 252921702

BELBA PLUS, s.r.o.

Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre
+421 905454034

PRESTO, spol. s r.o.

Dlhé diely I/17a, 841 05 Bratislava
+421 265412545

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 259213321

Agromarkt V.M., s.r.o.

Hadovská 870, 945 01 Komárno
+421 315553914

LESTRA & CO, s.r.o.

Farské pole 34, 946 51 Nesvady
+421 357692809