Agrochemický podnik, s.r.o.

Lučenecká

990 01, Veľký Krtíš

  • +421 47 4831691

Predmet činnosti firmy Agrochemický podnik, s.r.o.

Služby pre poľnohospodárstvo - skladovanie a predaj hnojív, vápencov a ich aplikácia, aplikácia organických hnojív, predaj osív, autodoprava, zemné práce ako aj činnosť na úseku technických a emisných kontrol motorových vozidiel

Ďalšie informácie o firme Agrochemický podnik, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 47 4830871
  • IČO : 31575170
  • DIČ : SK2020472498
  • Počet zamestnancov : 75
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno