BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23

851 01, Bratislava

  • +421 2 58266111
www.basf.sk

Predmet činnosti firmy BASF Slovensko spol. s r.o.

Predaj: tlačové farby a platne, chemikálie, špeciálne chemikálie, plasty a vlákna, ochrana rastlín: herbicídy, fungicídy, insekticídy, moridlá a iné

Ďalšie informácie o firme BASF Slovensko spol. s r.o.

  • IČO : 31345603
  • DIČ : SK2020297642
  • Počet zamestnancov : 187
  • Dátum vzniku : 29. Mar 1993
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno

Klasifikácia a odbory firmy BASF Slovensko spol. s r.o.