AGRO, s.r.o.

A. Hlinku 3

971 01, Prievidza

  • +421 465426341
www.agropd.sk

Predmet činnosti firmy AGRO, s.r.o.

Poradenstvo a školenia v oblasti poľnohospodárstva; laboratórno - analytická činnosť; živočíšna výroba; úprava osiva morením; predaj jedov a žieravín; predaj priemyselných hnojív; predaj záhradkárskych a chovateľských potrieb

Ďalšie informácie o firme AGRO, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 46 5425561
  • IČO : 31622046
  • DIČ : SK2020468648
  • Počet zamestnancov : 4
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994