Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25

851 01, Bratislava

  • +421 2 59213321
www.bayer.sk

Predmet činnosti firmy Bayer, spol. s r.o.

Dovoz produktov slúžiacich na ochranu zdravia; produktov na ochranu rastlín (moridlá, herbicídy, insekticídy, hnojivá); konštrukčných termoplastov, polyuretánových systémov, lekárskych surovín, produktov na báze celulózy, produktov pre automobilový priemysel, elektrotechniku, stavebníctvo, obalovú techniku, spotrebný priemysel

Ďalšie informácie o firme Bayer, spol. s r.o.

  • IČO : 35759143
  • DIČ : SK2020253818
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1998
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Bayer, spol. s r.o.