Obchodné služby - Konzultanti

Indexácia, editácia pre vydavateľstvá, poradenstvo pre tlač

Nájdených 548 firiem

PRESTO Services Slovakia, s.r.o.

Bulharská 70, 821 04 Bratislava
+421 2 436 310 43

Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o.

Jilemnického 57, 036 01 Martin
+421 43 4210978

ICONET s.r.o.

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
+421 2 50201126

AV STUDIO, s.r.o.

Lykovcová 7, 841 04 Bratislava
+421 2 65426297

Focus Pro, s.r.o.

Svetlá 1, 811 02 Bratislava
+421 2 62527131

CODES CREATIVE, s.r.o.

Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
+421 2 53413935

Sketch, s.r.o.

Ružomberská 6, 821 05 Bratislava
+421 2 48484040

Alias Press s.r.o.

Lombardiniho 23, 831 03 Bratislava
+421 2 44637252

NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o.

Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
+421 2 54777850

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o.

Grösslingová 7, 811 09 Bratislava
+421 2 52498549

MEDIA IN, spol. s r.o.

Révová 7, 811 02 Bratislava
+421 2 32151221

MYMEDIA, s.r.o.

Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
+421 2 65420659

EYE INTERNATIONAL GROUP s.r.o.

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4716462

MARKO marketingová komunikácia, s.r.o.

Jakabova 57, 821 04 Bratislava
+421 905 215740

Media Help, s.r.o.

Štúrova 124/1, 058 01 Poprad
+421 918 694025

Studio 001, s.r.o.

Hontianska 14, 821 09 Bratislava
+421 2 53636033

DANTE prepress & printing s.r.o.

Gallayova 15, 841 02 Bratislava
+421 908 791680

Kódexpress, s.r.o.

Panenská 7, 811 03 Bratislava
+421 2 54431012

ARTON s.r.o.

Komenského 27, 010 01 Žilina
+421 41 5621105

Huxley Nice Agency, s. r. o.

Jašíkova 4849/2, 821 04 Bratislava
+421 2 48291393

Plat4M Production, spol. s r.o.

Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava
+421 911 545310

Ing. Milan Paulík Unimat Nitra

Levická 5, 949 01 Nitra
+421 37 6536971, 6536972; +421 903 580040

Štefan Brindza ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS

Hlboká 57, 949 01 Nitra
+421 908 748158

TEDOSS, s.r.o.

Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5514916, 5514917

Ing. arch. Peter Odnoga A5 ATELIER

Pekárska 11, 917 01 Trnava
+421 33 5501725

Ing. Juraj Pavlis STAVIKON

Nitrianska 5, 921 01 Piešťany
+421 33 7729039

Ing. Jaroslav Kainar - DOPYT

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
+421 31 7441511; +421 903 473342

Ing. Jozef Beladič - Florabel

Čachtická 1/A, 831 06 Bratislava 35
+421 2 44881313

Mestský investorský útvar, s.r.o.

Na Priekope 17, 010 0 Žilina
+421 41 5643246

Daniel Čekan

Kendice 96, 082 01 Kendice
+421 907 469744

Vladimír Komárňanský

Cabajská 25, 949 01 Nitra
+421 905 606935

Ing. Milan Blažej SAUNA - CENTRUM

Hurbanova 143, 019 01 Ilava
+421 42 4466104

CANABA spol,s.r.o.

Grösslingova 10, 811 0 Bratislava 1
+421 42 4466104

Ján Kováč REMAKO

Mierová 174, 821 08 Bratislava 2
+421 2 43191257

Eva Kupčová

Obrancov mieru 314, 059 34 Spišská Teplica
+421 52 7738339; +421 907 923168

Jaromír Miláček - TELKARO

Mlynské nivy 61, 821 09 Bratislava 2
+421 2 53417626

Ing. Vojtech Binder- G E O Z N A L

László Amadea 36, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5522834

Marián Ravasz Ing. arch.- architekt

Ružový háj 1352/4, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5524663

Arpád Seszták ELPROJEKT

Česká 244/12, 924 00 Galanta
+421 31 7805141

Fridrich Buzáš MONT-INŠTALA

Rastislavova 25, 951 41 Lužianky
+421 37 7783145

Ing. Vladimír Osadský ELKROS

Tribečská 8, 949 01 Nitra
+421 37 7414621

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 47 Nitra
+421 37 6920500, 6920516

Pavol Harvan Termoprojekt

Vodná 18, 949 01 Nitra
+421 37 6554203, 6554204, 6554204

Ing.Silvester Kovács - THERMOPOL GALANTA

29.augusta 16, 924 00 Galanta
+421 31 7806676, 7802514; +421 903 455999

Ing. Rudolf Emanuel EMANUEL BUILDING SOCIETY /EBS/

Jurkovičova 19, 949 01 Nitra
+421 37 7733191

MOREZ s.r.o.

Novozámocká 89, 949 05 Nitra
+421 37 6556556

Ing. Ľudovít Mórocz MAVIS

Lúky 1316, 952 01 Vráble
+421 37 7832654

ENERGYR NITRA, s.r.o.

Mostná 15, 949 01 Nitra
+421 37 6580431, 6580432

Jiří Púš ZÁHRADKA

Kopanická 33, 949 07 Nitra
+421 903 437431