Telekomunikácie

Telekomunikačné systémy, telefónne ústredne, telekomunikačné siete

Nájdených 491 firiem

Contineo s.r.o.

Jiskrova 4, 040 01 Košice
+421 55 2383555

TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť

Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov
+421 54 3003111

ARETA, spol. s r.o.

Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava
+421 2 44450266

ADN, spol. s r.o.

Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava
+421 2 55645815

CONNECTING, s.r.o.

Hodžova 27, 949 01 Nitra
+421 903 447254

CONA, s.r.o.

Hutnícka 22, 040 01 Košice
+421 55 6323710

SOFOS, a. s.

Dúbravská cesta 3, 810 01 Bratislava
+421 2 54773980

sky blue, s.r.o.

Stará Černicová 35, 821 05 Bratislava
+421 948 300444

SECOMP, s.r.o., Trebišov

M. R. Štefánika 39, 075 01 Trebišov
+421 56 6726014

MOBILINE SLOVAKIA s.r.o.

Podunajská 24, 821 06 Bratislava
+421 2 45642881

TKC alarm, s.r.o.

Vrabčia 10, 040 01 Košice
+421 55 6762251

Spelex spol. s r.o.

Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
+421 2 53631122

Nexans Slovakia, s.r.o.

Zochova 5, 811 03 Bratislava
+421 2 54417544

ESMI-elektrospoločnosť s.r.o.

Krivianska 8, 082 71 Lipany
+421 915 868147

Antares plus s r.o.

Prístavná 1, 821 09 Bratislava
+421 2 58104743

ATec, s.r.o.

Tepická 78, 921 01 Piešťany
+421 33 7743137

AXASOFT, a. s.

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
+421 2 20682777

Digitale, spol. s r.o.

Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
+421 2 32111222

ELIS s.r.o.

Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151217

AVAYA Slovakia s.r.o. v likvidácii

Tomášikova 19/79, 821 01 Bratislava
+421 2 57373211

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.

Družstevná 40, 080 06 Prešov
+421 51 7734332

KOREX networks, s.r.o.

Pernikárska 8, 010 01 Žilina
+421 41 5555232

SIT consulting a. s.

Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava
+421 2 62250647

ORGA - TRADE a. s.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
+421 2 49204811

RASCO s.r.o.

Ivanská cesta 3421/65, 821 04 Bratislava
+421 915 811800

ASTE, spol. s r.o.

Bielocerkevská 4, 040 22 Košice
+421 948 898333

Informačná technika, spol. s r.o. v likvidácii

Odeská 37, 821 06 Bratislava
+421 2 54647321

Tecton, a.s.

Mýtna 15, 811 07 Bratislava
+421 2 57200000

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

Kominárska 1, 831 04 Bratislava
+421 2 55577222

RICOH Slovakia s.r.o.

Koceľova 9, 821 08 Bratislava
+421 2 55577308

Excel, spol. s r.o.

Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4141142

Ceragon Networks s.r.o.

Okoličianska 191/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5233319

COMPEX DATA s.r.o.

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
+421 2 54793356

Technopol International, a.s.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 68286140

Ericsson Slovakia spol. s r.o.

Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
+421 2 54436443

TERAPO, spol. s r.o.

Námestie Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4101043

PC Slovakia, s.r.o.

Malý rad 129/20, 028 01 Trstená
+421 43 5324837

KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

Orgovánová 4, 040 11 Košice
+421 55 7883112

ES & A, spol. s r.o.

Riazanská 108, 831 02 Bratislava
+421 2 55567446

SoVIS, spol. s r.o.

Gavlovičova 7, 040 17 Košice
+421 55 2028967

AB Comp, s.r.o.

Záhorácka 5347/27B, 901 01 Malacky
+421 907 226282

KPS - priemyselný tovar, s.r.o.

Štúrova 263/19, 922 10 Trebatice
+421 33 7798538

JSP Slovakia s.r.o.

Karloveská 63, 841 04 Bratislava
+421 2 60301080

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
+421 44 5201720

PC team spol. s r.o.

Lazovná 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4152492

Xepap, spol. s r.o.

Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
+421 45 5321771

ALGOTECH, s.r.o.

Račianska 13, 831 02 Bratislava
+421 2 68208060

CS TOP COMPUTER SERVIS, s.r.o. v likvidácii

Čajakova 5, 040 01 Košice
+421 55 6221725

DataLogic, s.r.o.

Traťová 8/2, 971 01 Prievidza
+421 2 59208733

ELEX PLUS, spol. s r.o.

Štúrova 69/A, 949 01 Nitra
+421 37 7721515