KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

Orgovánová 4

040 11, Košice

  • +421 557883112
www.kybernetika.sk

Predmet činnosti firmy KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

Projektovanie riadiacich a monitorovacích systémov v oblasti riadenia výrobných liniek a technologických procesov; systémy kontroly kvality; telekomunikačné a kamerové systémy; lízing kvalifikovaných pracovných síl

Ďalšie informácie o firme KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

  • IČO : 31658105
  • DIČ : SK2020490538
  • Počet zamestnancov : 87
  • Dátum vzniku : 06. Sep 1992
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno