SoVIS, spol. s r.o.

Gavlovičova 7

040 17, Košice

  • +421 55 2028967
www.sovis.sk

Predmet činnosti firmy SoVIS, spol. s r.o.

Návrhy a realizácie štruktúrovaných káblových systémov pre prenos dát, hlasu a obrazu, inštalácia pasívnych prvkov, aktívnych prvkov spolu so zabezpečením trvalej prevádzky vrátane konečného testovania a merania, návrhy a realizácie optických prepojení vrátane atestov, dodávky a inštalácie mikrovlnových komunikačných systémov, návrhy a realizácie pripojení k sieti internet, návrhy, dodávky a inštalácie záložných zdrojov pre dátové a silové rozvody, návrhy, dodávky a inštalácie rozvodov NN - 230/400V, prepäťových ochrán, návrhy a realizácie identifikačných systémov, návrhy a dodávky telefónnych ústrední, systémov DECT a GSM brán, komplexné merania rozvodov dátových sietí v metalickom a optickom prevedení; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií; analýzy existujúcich komunikačných systémov, dodávky značkového hardvéru, dodávky systémového a aplikačného programového vybavenia

Ďalšie informácie o firme SoVIS, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 55 2028961
  • IČO : 00690821
  • DIČ : SK2020486875
  • Počet zamestnancov : 6
  • Dátum vzniku : 11. Dec 1990
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno