Technopol International, a.s.

Kutlíkova 17

852 50, Bratislava

  • +421 2 68286140
www.technopol.sk

Predmet činnosti firmy Technopol International, a.s.

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 3. sprostredkovateľská činnosť 4. nákup a predaj zbraní 5. nákup a predaj streliva 6. organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií 7. montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 8. poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby 9. vývoj a výroba zbraní 10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 11. obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia číslo P003-2010-1060-MH vydaného Ministerstvom hospodárstva SR dňa 23.12.2010 pod č. rozhodnutia Po4/2010-1060-MH 12. vedenie účtovníctva Prevádzka celoslovenskej verejnej digitálnej rádiovej siete RADIOPOL Poskytovanie komplexných rádiokomunikačných služieb - Hlasové služby - Dátové služby Dlhodobý prenájom rádiostaníc Krátkodobý prenájom rádiostaníc Dispečerské pracoviská rádiovej siete Predaj a servis rádiostaníc Poskytovanie doplnkových rádiokomunikačných služieb - Návrh a vybudovanie komunikačnej siete na mieru - Riešenie pre kritické a núdzové situácie - Riešenia pre priemyselné aplikácie - Sledovanie polohy - RFID obchôdzkové rádiové systémy - Predaj, montáž a servis systémov správy kľúčov Key Watcher Predaj , montáž a servis špeciálnych bezpečnostných a komunikačných prístrojov a systémov - Monitorovacie a sledovacie systémy Predaj a inštalácia detektorov lži (polygrafov) Školenie pre prácu na detektore lži Systémy na identifikáciu biometrických údajov - Odtlačky prstov a dlaní - DNA Výstavba nízkoenergetických montovaných domov Dovoz fotovoltaických zariadení Dovoz spotrebného tovaru (domáce potreby, hračky, textil, odevy, nábytok) Dovoz stavebných materiálov (dlažba, obklad, parkety, sanita) Distribúcia profesionálnych kuchynských nožov Distribúcia značkových darčekových predmetov Výbušniny, strelný prach a rozbušky Zbrane, osobné a príslušenstvo Samopaly Granátomety Ťažké zbrane, obrnené vozidlá Tanky, pancierové, vojenské Vozidlá, obrnené, kolesové Vozidlá, pásové, vojenské Zbrane, protitankové Strelivo, míny, náboje Pásy, nábojové a príslušenstvo Strely, rakety a satelity, odpaľovacie plošiny Balistické strely stredného doletu Letecké tréningové zariadenia (letové simulátory) Helmy a iné pokrývky hlavy, ochranné, vojenské

Ďalšie informácie o firme Technopol International, a.s.

  • IČO : 35723343
  • DIČ : SK2020210027
  • Počet zamestnancov : 38
  • Dátum vzniku : 23. Jul 1997
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Technopol International, a.s.