Informačná technika, spol. s r.o. v likvidácii

Odeská 37

821 06, Bratislava

  • +421 254647321
www.inte.sk

Predmet činnosti firmy Informačná technika, spol. s r.o. v likvidácii

Návrh, projekcia, dodávka, inštalácia, servis: elektronické systémy a káblové rozvody v budovách a komplexoch budov; poplachové systémy na hlásenie narušenia; elektrické požiarne systémy; systémy detekcie plynov; dochádzkové systémy a systémy kontroly vstupov; videosystémy a priemyselná televízia; štrukturované káblové systémy; servis tlačiarní; predaj náhradných dielov; predaj spotrebného materiálu; servis bankovej techniky

Ďalšie informácie o firme Informačná technika, spol. s r.o. v likvidácii

  • IČO : 00684295
  • DIČ : SK2020300513
  • Počet zamestnancov : 60
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1989
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno