Čistiarne odpadových vôd, úpravne pitnej vody a príslušenstvo

Nájdených 198 firiem

DANAGRA s.r.o.

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
+421 2 48287318

HYDRANT s.r.o.

Novohorská 34, 831 06 Bratislava
+421 2 44640526

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Karloveská 2, 842 04 Bratislava
+421 906 311111

Aquatec VFL s.r.o.

Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4485666

VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.

Krížna 44, 821 08 Bratislava
+421 2 55561011

UNITERM-TEAM, spol. s r.o.

Dlhá 75, 010 09 Žilina
+421 41 5505558

FONHIT, s.r.o.

Popradská 66, 040 01 Košice
+421 55 6450951

Vodafix, s.r.o.

Boroviny - Krvavník 14, 851 01 Zvolenská Slatina
+421 948 503424

INŠTALMONT IN, s.r.o.

1. mája 98/30, 901 01 Malacky
+421 34 7723192

Scandi s.r.o.

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
+421 45 5366516

AQUAFLOT spol. s r.o.

Sikárska 8, 949 05 Nitra
+421 37 6514717

MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.

Vajanského 58, 921 01 Piešťany
+421 33 7729405

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715085

EZV, spol. s r.o.

Kuzmányho 2, 080 01 Prešov
+421 51 7732046

Waleon s.r.o.

Brestová 1, 040 14 Košice
+421 55 7999988

PROPS, spol. s r.o.

Limbašská cesta 1, 902 03 Pezinok
+421 33 6422569

SOBWATER, s.r.o.

Slavkovská 6, 054 01 Levoča
+421 53 4511042

EKOSPOL a.s.

Vajanského 20, 010 01 Žilina
+421 41 7241221

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5862502

HYTECA, s.r.o.

Jurská cesta 7, 934 01 Levice
+421 905 447664

HUTIRA Slovakia s.r.o.

29. augusta 92, 972 51 Handlová
+421 46 5120100

ENERGONET NITRA, s.r.o.

Novozámocká 184, 949 05 Nitra
+421 37 7418135

DISA PLUS, s.r.o.

SNP 26, 903 01 Senec
+421 2 45649217

eko MIMEX, s.r.o.

Komenského 14, 985 54 Lovinobaňa
+421 47 4396692

TECHNO TIP, s.r.o.

Púchovská 16, 835 05 Bratislava
+421 2 44649515

KOVO TRADE Plus s.r.o.

Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica
+421 905 537586

AQUA - ING, s.r.o.

Lúčna 1363/22, 054 01 Levoča
+421 53 4503221

AQUA - LIVE, s.r.o.

Holubyho 15, 040 01 Košice
+421 55 7289264

AQUATREND, s.r.o.

Hričovská 221, 010 01 Žilina
+421 41 5006882

EUROWATER, spol. s r.o.

Jantárová 33, 851 10 Bratislava
+421 2 62850115

SAMPLE Bratislava, s.r.o.

Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava
+421 2 65412936

ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 354, 916 01 Stará Turá
+421 32 7763840

FLOW PUMPS TRADE, s.r.o.

Diakovská cesta 13, 927 01 Šaľa
+421 31 7701211

HYDROTECH, a.s.

Modranská 153, 902 01 Vinosady
+421 33 6461045

NATIVE WATER a.s.

Žitná 46, 831 06 Bratislava
+421 2 43412225

Transmisie engineering a.s.

Pavla Mudroňa 10, 036 01 Martin
+421 43 4133157

MIVA, spol. s r.o.

Mlynská 1323, 053 11 Smižany
+421 53 4433219

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné
+421 57 2909001

OLDRATI SLOVENSKO s.r.o.

Jasenovská 2468/34, 066 01 Humenné
+421 57 7863711

EKVIP, s.r.o.

Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava
+421 2 54653833

GD WATER, s.r.o.

Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4324364

ECM ECO Monitoring, a.s.

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
+421 2 43429417

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
+421 2 48289807

AQUA M TEAM spol. s r.o.

Homolova 2161/4, 841 02 Bratislava
+421 2 55567777

CHEZAR, spol. s r.o.

Rajecká 22, 821 07 Bratislava
+421 2 45525731

POWEL s.r.o.

Moyzesova 43, 080 01 Prešov
+421 51 7562173

FRABIZ, s.r.o.

Partizánska 3848, 058 01 Poprad
+421 903 612375

VODA Invest Košice, s.r.o. v likvidácii

Letná 45, 040 01 Košice
+421 55 6334303

AWT, s.r.o.

Jilemnického 402, 059 52 Veľká Lomnica
+421 52 7885205

ECOWA, a.s.

Včelárska 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5420182