VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.

Krížna 44

821 08, Bratislava

  • +421 2 55561011
www.venika.sk

Predmet činnosti firmy VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.

Dovoz: prístroje a zariadenia pre laboratóriá, prístroje na sledovanie kvality pôdy, prístroje pre oblasť výskumu pôdy, vody, ovzdušia a chemických odpadov, prístroje na monitorovanie kvality ovzdušia, prístroje pre nové materiálové technológie, produkty pre mikrobiológiu, imunológiu, molekulárnu biológiu a genetiku, elektrónovú mikroskopiu, laboratórne sklo, pomôcky a spotrebný materiál pre laboratóriá, chemikálie a reagencie

Ďalšie informácie o firme VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 233262
  • IČO : 17327920
  • DIČ : SK2020313713
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1990
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno