Stavebníctvo

Architekti

Nájdených 555 firiem

De Bondt, s.r.o.

Rybárska 7389, 911 01 Trenčín
+421 32 7480011

CEMDESIGN, spol. s r.o.

Bratislavská 483, 911 01 Trenčín
+421 32 6509411

ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava

Karloveská 6/C, 842 02 Bratislava
+421 2 44454182

ISTOR, s.r.o. Prešov

Slovenská 26, 080 01 Prešov
+421 51 7732916

STP akciová spoločnosť Michalovce

Okružná 46, 071 01 Michalovce
+421 56 6441658

Stavoprojekt, s.r.o.

Jarková 31, 080 01 Prešov
+421 51 7773400

VPÚ DECO Bratislava, a.s.

Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava
+421 2 32168170

SLOWTRADING PLUS, spol. s r.o.

Sliezska 9, 831 03 Bratislava
+421 2 52965569

AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r.o.

Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4428771

adc team, s.r.o.

Staničná 12, 082 21 Veľký Šariš
+421 51 2861214

COIMEX Invest a.s.

Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 3260522

MAXWEL s.r.o.

Kopčianska 63, 851 01 Bratislava
+421 2 63835066

Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.

Staré grunty 61, 841 04 Bratislava
+421 2 65423839

Mestský ústav ochrany pamiatok

Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
+421 2 54433851

UNIFA spol. s r.o.

Palárikova 25, 811 04 Bratislava
+421 2 52625281

Pro LINEA a. s. v likvidácii

Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
+421 2 63453764

ROCHEL Slovakia s.r.o.

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
+421 917 625574

Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o.

Úradnícka 28, 831 03 Bratislava
+421 2 44450867

ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o.

Urbárska 1, 851 10 Bratislava
+421 903 416046

SIKARD spol. s r.o.

Drieňová 34, 820 01 Bratislava
+421 2 43294663

SIBAMAC, a.s.

Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava
+421 2 49223111

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 2 50234111

APROX Invest, spol. s r.o.

Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
+421 2 63811425

Neo Domus, s.r.o.

Legionárska 5/8158, 911 01 Trenčín
+421 32 2850070

Cb-obchod, služby, výstavba, s.r.o.

Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4713020

AUDING, s.r.o.

Bojnická cesta 35, 971 01 Prievidza
+421 46 5430825

K.L. design, spol. s r.o.

Bajzova 2, 040 01 Košice
+421 55 6259456

MAK STUDIO spol. s r.o.

Stromová 10, 831 01 Bratislava
+421 2 54777743

Construction s.r.o.

Nadlice 64, 956 32 Nadlice
+421 38 5423280

Dustar s.r.o. v likvidácii

Majerníkova 19, 941 05 Bratislava
+421 2 65440535

Projektink Humenné a.s.

Štefánikova 22, 066 08 Humenné
+421 57 7764248

EUROGREEN & Cio Slovakia, spol. s r.o.

Rhodyho 14, 085 01 Bardejov
+421 905 447277

S-projekt sk, s.r.o.

Potočná 15, 909 01 Skalica
+421 34 6602002

HPK engineering a.s.

Boženy Němcovej 30, 042 18 Košice
+421 55 6707111

Rodinné domy, s.r.o.

Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143425

Cuubuus Engineering, s.r.o.

Vlčkova 11/A, 811 06 Bratislava
+421 2 54645201

Záhrady Pončák s.r.o.

Sv. Bystríka 1669/1, 010 08 Žilina
+421 905 381387

STAVOÚNIA a.s.

Fiľakovská cesta 4, 984 01 Lučenec
+421 47 4327745

Lindner Mobilier s.r.o.

Družstevná 7, 922 42 Madunice
+421 33 7351610

DECODOM, spol. s r.o.

Pilská 7, 955 13 Topoľčany
+421 38 5352111

Stapring, a.s.

Piaristická 2, 949 24 Nitra
+421 37 6542111

OPTIMA a.s.

Železničiarska 8, 949 73 Nitra
+421 37 6926500

SETA Tehelne, a.s.

Bytčická 89, 010 99 Žilina
+421 41 7003731

PROMT, s.r.o.

Robotnícka 1A, 036 01 Martin
+421 43 4237974

ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, s.r.o.

Suvorovova 34/1638, 902 01 Pezinok
+421 905 541786

EuroForest, s.r.o.

Pod dráhami 1, 960 01 Zvolen
+421 907 843294

STAVOPROJEKT Poprad, a.s.

Levočská 866, 058 01 Poprad
+421 52 7731212

Rail Invest, a.s.

Horná Krupá 41, 919 65 Horná Krupá
+421 33 7445220

Štúdio HARMONY, s.r.o.

Národná 7, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4152709

FABRICA s.r.o.

Továrenská 14, 811 09 Bratislava
+421 2 50213418