Stavoprojekt, s.r.o.

Jarková 31

080 01, Prešov

  • +421 51 7773400
www.stavoprojekt.sk

Predmet činnosti firmy Stavoprojekt, s.r.o.

Projektovanie stavieb, v oblasti investičnej prípravy stavieb a manažmentu stavieb; investičné zámery; urbanistické a architektonické štúdie; projektová a predprojektová príprava; inžinierska činnosť do úrovne stavebného povolenia; stavebný dozor a manažment stavieb; stavebno-technický prieskum a diagnostika stavieb; ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií; technické návrhy zníženia energetickej náročnosti budov

Ďalšie informácie o firme Stavoprojekt, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 51 7773401
  • IČO : 31705286
  • DIČ : SK2020523494
  • Počet zamestnancov : 9
  • Dátum vzniku : 22. Mar 1995
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno