Zábava a voľný čas

Poradenstvo pre turistiku a rekreáciu

Nájdených 45 firiem

Ústav turizmu, s.r.o.

Odborárske námestie 3, 812 07 Bratislava
+421 2 55577338

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
+421 48 4344111

Regionálne poradenské a informačné centrum Dunajská Streda

Kukučínova 459/18, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5503501

ATHEA s.r.o.

Šenkvická 14/N, 902 01 Pezinok
+421 905 720001

EXPO LINE s r.o.

Moyzesova 5, 811 05 Bratislava
+421 2 54434774

FILIPPO CATERING, s.r.o.

Mierová 83/2062, 821 05 Bratislava
+421 905 636186

Novoplast, výrobné družstvo Sereď

Galantská cesta 590/369, 925 63 Dolná Streda
+421 31 7884002

KIMALL, spol. s r.o.

Haanova 10, 852 23 Bratislava
+421 2 63537481

JetCat, s.r.o.

Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava
+421 692 047539

HOGA sk, s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 1668, 026 01 Dolný Kubín
+421 907 889549

TOP GASTRO, s.r.o.

Volgogradská 13, 080 01 Prešov
+421 51 7710429

CATERING SERVIS PARTY & PICKNICK, s.r.o.

Pšeničná 1/G, 821 06 Bratislava
+421 904 141414

STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.

Vrbovská cesta 2617/102, 921 01 Piešťany
+421 33 7906201

Celtima SK, s.r.o.

Nitrianska 37, 941 06 Komjatice
+421 35 6591246

IK CATERING s.r.o.

Cukrovarská 145/51, 979 01 Rimavská Sobota
+421 915 873415

LADY GASTRO, spol. s r.o.

Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
+421 2 54775705

Berndorf Bäderbau SK s.r.o.

Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica
+421 45 6844780

FMK project partners, s.r.o.

Dukelský hrdinov 28/9, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6734630

M eventcatering s.r.o.

Námestie SNP 15, 811 01 Bratislava
+421 917 484077

MADRA SK, s.r.o.

Lomnická 18, 949 01 Nitra
+421 37 7720527

ateliér 3ab, s.r.o.

Záborského 42, 831 03 Bratislava
+421 2 44637501

ROXY CATERING s.r.o.

Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava
+421 908 858906

SEBA, Senator Banquets, s.r.o.

Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
+421 2 62413953

SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.

Veternicová 33, 841 05 Bratislava
+421 2 63537731

BAZÉNSERVIS, s.r.o.

Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava
+421 2 54792082

COMPLETE PARTY SERVICE, spol. s r.o.

Riečna 15, 971 01 Prievidza
+421 44 4332111

UNISERVICE spol. s r.o.

Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 2 54774224

TATRATOURS, s.r.o.

Dolný Smokovec 52, 059 81 Vysoké Tatry
+421 52 4422761

Fimas, s.r.o.

Budatínska 23, 851 05 Bratislava
+421 2 63811267

Compass Group Slovakia s.r.o.

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
+421 2 50203681

SLOVAK ON-LINE, s.r.o.

Hroncova 1, 040 01 Košice
+421 907 720383

EuroPro s.r.o.

Haburská 29, 821 01 Bratislava
+421 918 957778

Opálové bane Libanka, s.r.o.

Floriánova 12, 080 01 Prešov
+421 51 7725896

AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA

Akademická 4, 949 01 Nitra
+421 37 7336402

DETONE s.r.o.

Benediktiho 3054/1, 811 05 Bratislava
+421 2 55645867

GASTRO-CENTRUM J.P.B. ANTOVSZKÝ, spol. s r.o.

Hradská 26, 821 07 Bratislava
+421 2 45243330

PRO service slovakia, s.r.o.

M. R. štefánika 60/A, 036 01 Martin
+421 915 734444

Gastro - služby, s.r.o.

Robotnícka 2156, 017 34 Považská Bystrica
+421 42 4325897

Olympias s.r.o.

Tematínska 3234/8, 851 05 Bratislava
+421 904 616 028

ZVEREX spol. s r.o.

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
+421 2 52493927

Slovenský poľovnícky zväz

Dopravná 14, 934 01 Levice
+421 (036) 6312259

Ing.Eduard Dubovský - VULPES

Zvolenská 6, 949 11 Nitra
+421 (037) 6520517

Združenie vlastníkov polovných pozemkov Mladý Háj

Šafárikova 24, 920 0 Hlohovec
+421 0905754964

CarQuest Europe, s.r.o.

Trenčianska 17, 915 3 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7716150

Ján Hatina - SENT

Súmračná 2, 821 02 Bratislava
+421 948 133 300