LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8

975 66, Banská Bystrica

  • +421 48 4344111
www.lesy.sk

Predmet činnosti firmy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obhospodarovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve SR s cieľom trvalo udržateľného hospodárenia; štruktúra hospodárskej činnosti:lesná výroba, lesná technika - služby, opravy, výroba sadbového materiálu, obchod s drevom, rezivom, biomasou, poľovníctvo, lov poľovnej zveri, chov rýb, predaj zveriny, ubytovacie služby, lesoturistika, iné hospodárske činnosti (chov ťažných koní, chov zubrov, pestovanie vianočných stromčekov)

Ďalšie informácie o firme LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

  • Ďalší telefón : +421 48 4344260
  • IČO : 36038351
  • DIČ : SK2020087982
  • Počet zamestnancov : 3521
  • Dátum vzniku : 28. Oct 1999
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno