Zábava a voľný čas

Event manažment, organizátori stretnutí, súťaží, zábav, večierkov

Nájdených 656 firiem

LUMINA, spol. s r.o.

Hrubečská 92/62, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
+421 55 6224233

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
+421 48 4344111

Slovenská filharmónia

Medená 3, 811 02 Bratislava
+421 2 20475218

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Mostová 8, 811 02 Bratislava
+421 2 20474105

Umelecký súbor Lúčnica

Štúrova 6, 811 02 Bratislava
+421 2 20486103

ELCOP Bratislava, s.r.o.

Haburská 35, 821 01 Bratislava
+421 908 774352

CULTUS Ružinov, a.s.

Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
+421 2 43427055

METROS, spol. s.r.o.

Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava
+421 2 55562376

ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o.

Mikuláša Schniedera Trnavského 2/A, 844 46 Bratislava
+421 2 68203811

Sankt Hubert SK, a.s.

Starojánska 118, 032 03 Liptovský Ján
+421 44 5624143

Štátna filharmónia Košice

Moyzesova 66, 040 01 Košice
+421 55 2453108

Fox Hunter SK, s.r.o.

Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
+421 917 767939

BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o.

Novozámocká 230, 949 01 Nitra
+421 37 6522523

PREMARESS PLUS s.r.o.

Dr. Úradníčka 191, 916 01 Stará Turá
+421 32 7753343

Agentúra PENELOPA, s.r.o.

Omská 22, 040 11 Košice
+421 55 6770076

KING LIGHT & SOUND, s.r.o.

Teheleň 460, 032 15 Partizánska Ľupča
+421 905 223834

RAFTOvanie, s.r.o.

Hraničiarska 120/68, 851 10 Bratislava
+421 902 556583

AVC PRO EXPO spol. s r.o.

Gercenova 4, 851 01 Bratislava
+421 2 20951217

Advanced Media Slovakia, s.r.o.

J. Kráľa 737, 905 01 Senica
+421 903 467309

TATRALOV, spol. s r.o.

Palkovičova 15, 821 08 Bratislava
+421 2 55423250

Agentúra AURA, s.r.o.

Bottova 5, 010 01 Žilina
+421 41 7248662

FEELING, spol. s r.o.

Štúrova 6, 811 02 Bratislava
+421 2 52920175

Štátny komorný orchester Žilina

Dolný Val 47, 011 28 Žilina
+421 41 5620256

Incheba, akciová spoločnosť

Viedenská cesta 3 - 7, 852 51 Bratislava
+421 2 67271111

REKLAMA, s.r.o.

Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov
+421 51 7734716

Art Agency ESKO s.r.o.

Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava
+421 2 64778932

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Židovska 1, 815 15 Bratislava
+421 2 59103100

DREVOIMPORT s.r.o.

Kolačné 2, 958 41 Kolačno
+421 905 510841

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Turecká 54, 049 25 Dobšiná
+421 58 7941291

PromoLand, s.r.o.

Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava
+421 2 54433930

S.B.C. Slovensko, s.r.o.

Pribinova 20, 811 09 Bratislava
+421 2 64363768

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice
+421 55 6230070

HI-Reklama, s.r.o.

Švabinského 13, 851 01 Bratislava
+421 2 63814491

Ing. Ľuboš Babarík WELL

Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
+421 903 803306

MY&VY s.r.o.

Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
+421 2 52492059

STORM PROMOTION, spol. s r.o.

Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
+421 2 52499773

E-MOTION s.r.o.

Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava
+421 2 67201050

BRAND ADVERTISING s.r.o.

Moskovská 15, 811 08 Bratislava
+421 2 54419350

SUREMA spol. s r.o.

Smrečianska 16, 831 01 Bratislava
+421 2 44462626

DEVANA spol. s r.o.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
+421 2 53413893

LUMAS web, s.r.o.

Orgovánová 3280/9, 960 01 Zvolen
+421 915 776077

G.A.G. - umelecká agentúra spol. s r.o.

Bernolákova 43, 974 01 Banská Bystrica
+421 911 290337

SNABEL, s.r.o.

Podlavická cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4162767

staff s.r.o.

Floriánska 28, 040 01 Košice
+421 55 7994320

AQUILA s.r.o.

Stála scéna Aquila - Bojník, 972 01 Bojník
+421 46 5430587

RINNERS. SK s.r.o.

Topoľová 6, 811 04 Bratislava
+421 905 834285

POST servis, s.r.o.

Odborárska 3, 831 02 Bratislava
+421 2 53415867

MAFER, s.r.o.

Plynárenská 4, 821 09 Bratislava
+421 2 53410289

PP Production, s.r.o.

Budatínska 3242/34, 851 06 Bratislava
+421 2 44633426

Celtima SK, s.r.o.

Nitrianska 37, 941 06 Komjatice
+421 35 6591246