FMK project partners, s.r.o.

Dukelský hrdinov 28/9

965 01, Žiar nad Hronom

  • +421 45 6734630
www.fmkpp.com

Predmet činnosti firmy FMK project partners, s.r.o.

Komplexná ponukou služieb pre projektovú činnosť pozemných stavieb, komplexná architektonická a projekčná činnosťou od zabezpečenia predprojektových podkladov a odborného poradenstva po vypracovanie architektonických a urbanistických štúdií, vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavieb a interiérov a tiež prípravu podkladov pre marketingovú a reklamnú prezentáciu projektu, vypracovanie projektu statiky pozemných stavieb podľa požiadaviek zákazníka, vypracovanie statickej výpočtovej aj výkresovej dokumentácie, zakreslenie požadovaných objektov v 2D aj 3D forme

Ďalšie informácie o firme FMK project partners, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 907 363674
  • IČO : 36649414
  • DIČ : Sro 11681/S
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2005