Opálové bane Libanka, s.r.o.

Floriánova 12

080 01, Prešov

  • +421 51 7725896
www.opalyslovenska.eu

Predmet činnosti firmy Opálové bane Libanka, s.r.o.

Príprava na sprístupnenie najstarších opálových baní na svete pri obci Červenica na východnom Slovensku

Ďalšie informácie o firme Opálové bane Libanka, s.r.o.

  • IČO : 45571503
  • DIČ : SK2023036301
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2009