Výskum

Všeobecný výskum, výskumné laboratóriá

Nájdených 137 firiem

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 2 49246400

VIPO a. s.

Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske
+421 38 7493153

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Taranská Lomnica, 059 60 Tatranská Lomnica
+421 52 7879111

NAVICOM VÚSL, a.s.

Hradná 6, 945 25 Komárno
+421 35 7713190

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4409111

VURAL a.s.

Alexandra Rudnaya 21, 010 72 Žilina
+421 41 7235638

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava
+421 906 063202

VUPEX a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
+421 2 58101341

CEIT Technical Innovation, s.r.o.

Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina
+421 41 5137431

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4485201

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
+421 2 59343111

Ústav biochémie a genetiky živočíchov Slovenskej akadémie vied

Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45943502

Ústav materiálového výskumu SAV

Watsonova 47, 043 53 Košice
+421 55 7922402

KWD s.r.o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen
+421 45 5320971

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Vrbovská cesta 2617/102, 921 01 Piešťany
+421 33 7902320

IPA Slovakia, s.r.o.

Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina
+421 910 944218

GlobalLogic s.r.o.

Štúrova 27, 040 01 Košice
+421 911 902879

EKOSTAV a.s.

Priemyselná 18, 071 80 Michalovce
+421 56 6441524

VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s.

Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica
+421 52 4561204

TVO spol. s r.o. „v likvidácii“

Sliačska 1, 831 02 Bratislava
+421 2 49246414

MILKING, spol. s r.o.

Studená 21, 821 04 Bratislava
+421 2 44455315

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s.

Tomášikova 64, Likeside Park 01, 831 04 Bratislava
+421 2 32177216

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
+421 45 5314172

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Hlohovská 2, 949 92 Nitra
+421 37 6546122

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava
+421 33 5991111

SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.

Bučany 591, 919 28 Bučany
+421 33 7434639

AVANTEK spol. s r.o.

Piešťanská 44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715725

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Studená 3, 826 34 Bratislava
+421 2 49228111

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava
+421 2 54772080

ECOTEST spol. s r.o.

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany
+421 38 5320171

BIORAFINÉRIA SK, a.s.

Engineering Department, 038 52 Sučany
+421 31 7701643

INVET spol. s r.o.

Záturčianska 1, 036 01 Martin
+421 43 4287704

ENERGOWELDING, s.r.o.

Hlinkova 27, 917 00 Trnava
+421 33 5442938

LIGNOTESTING, a.s.

Technická 5, 821 04 Bratislava
+421 2 43632957

DIVIDEND Development a.s. v likvidácii

Bytčická 89, 010 09 Žilina
+421 41 7003732

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
+421 2 68262111

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Starohájska 29, 852 27 Bratislava
+421 2 62319911

TERMEL SK, spol. s r.o.

Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto
+421 41 4214071

PHARMAGAL - BIO, spol. s r.o.

Murgašova 5, 949 01 Nitra
+421 37 6533171

ÚEOS - Komercia, a.s.

Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava
+421 2 58100510

VUIS - CESTY spol. s r.o.

Lamačská cesta 8, 817 16 Bratislava
+421 2 54771332

VUIS - Vodovody a kanalizácie spol. s r.o.

Lamačská cesta 8, 810 01 Bratislava
+421 2 54771315

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Štúrova 2, 059 21 Svit
+421 52 7842162

Výskumný ústav dopravný, a.s.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
+421 41 5652819

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 2 59418601

VUP, a.s.

Nábrežná 4, 971 04 Prievidza
+421 46 5430841

VÚSAPL, a.s.

Novozámocká 179, 949 01 Nitra
+421 37 6501111

VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina
+421 41 7645519

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen
+421 45 5366078