CEIT Technical Innovation, s.r.o.

Univerzitná 8413/6

010 08, Žilina

  • +421 41 5137431
www.ceittechinnovation.eu

Predmet činnosti firmy CEIT Technical Innovation, s.r.o.

Výskumno-vývojová organizácia realizujúca transfer nových technológií a metód do priemyselnej praxe a riešenie projektov pre priemysel: 3D parametrické modelovanie a simulácia na báze konceptu Digitálneho podniku; návrh inovatívneho modulu pre interaktívne 3D projektovanie výrobných systémov na báze konceptu Digitálneho podniku; výskum a vývoj modelu inteligentného ložiska pre veterné elektrárne; analýza obmedzení a predpokladov pre návrh efektívneho a bezpečného modulárneho výrobného pracoviska; návrh systému on-line sledovania, riadenia a analýzy logistických procesov

Ďalšie informácie o firme CEIT Technical Innovation, s.r.o.

  • IČO : 35728256
  • DIČ : SK2020268338
  • Počet zamestnancov : 107
  • Dátum vzniku : 29. Sep 1997
  • Poskytovateľ služieb : Áno