Výskum

Ekológia, životné prostredie, poradenstvo

Nájdených 1058 firiem

CEMDESIGN, spol. s r.o.

Bratislavská 483, 911 01 Trenčín
+421 32 6509411

ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava

Karloveská 6/C, 842 02 Bratislava
+421 2 44454182

Národná energetická spoločnosť a. s.

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4157202

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o.

Piešťanská 3, 917 01 Trnava
+421 33 5592431

VUPEX a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
+421 2 58101341

HMBtech s.r.o.

Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
+421 911 520727

HYDRANT s.r.o.

Novohorská 34, 831 06 Bratislava
+421 2 44640526

DMS Control System, s.r.o.

Záborského 42, 831 03 Bratislava
+421 2 44455330

LED Slovakia, s.r.o.

ČSA 963/102, 962 31 Sliač
+421 911 906195

DELTA Slovakia, spol. s r.o.

Kollárova 8, 917 08 Trnava
+421 33 5515415

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4423371

Hydrotechnológia Bratislava s r.o.

Čajakova 14, 811 05 Bratislava
+421 2 57201411

EBAMA, s.r.o.

Mníchova Lehota 407, 913 21 Mníchova Lehota
+421 903 502454

Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o.

Pluhová 2, 831 03 Bratislava
+421 2 44461612

Aquatec VFL s.r.o.

Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4485666

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
+421 2 58661111

ENE-TEP, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava
+421 2 57372764

SENSOR, spol. s r.o.

Obchodná 8, 902 01 Pezinok
+421 2 20901081

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
+421 32 7437543

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 2 45243500

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 2 50234111

STAVIMEX Slovakia, a. s. v likvidácii

Bojnická 10, 831 02 Bratislava
+421 2 43294309

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá

SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
+421 32 7461612

SEP, a.s.

Kálov 4, 010 01 Žilina
+421 41 7002474

SLOVGEOTERM a.s.

Palisády 39, 811 06 Bratislava
+421 2 54417741

SCPC, s.r.o.

Semianova 2, 831 03 Bratislava
+421 2 44454328

Slovenská banská, spol. s r.o.

Hodruša - Hámre 388, 966 61 Hodruša - Hámre
+421 45 6844288

MEPS s.r.o.

Zlaté Pole 67/17, 044 20 Zlatá Ida
+421 903 615057

DUEL Námestovo, s.r.o.

Florinova 928/9, 029 01 Námestovo
+421 43 5591092

Vodafix, s.r.o.

Boroviny - Krvavník 14, 851 01 Zvolenská Slatina
+421 948 503424

TRIGEMA spol. s r.o.

Lenardova 12, 851 01 Bratislava
+421 2 45522234

Rodinné domy, s.r.o.

Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143425

NATUR-PACK, a.s.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 2 50221222

Omnia ENVIRO, s.r.o.

Závodie 71, 023 54 Turzovka
+421 41 4353900

HAGEOS, spol. s r.o.

Nová 146, Uhorská Ves, 032 03 Liptovský Ján
+421 44 5280013

AQUAFLOT spol. s r.o.

Sikárska 8, 949 05 Nitra
+421 37 6514717

H + EKO, spol. s r.o., Košice

Spišské námestie 3, 040 12 Košice
+421 55 6748777

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
+421 32 6400970

ENERGO - SANAC, s.r.o.

Mlynská 1/2238, 934 01 Levice
+421 36 6319949

STAVECO s.r.o.

Dopravná 412, 955 01 Topoľčany
+421 38 5321393

ECOSON s.r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7716135

CONSULT HOLDING, spol. s r.o.

Prievozská 18, 824 51 Bratislava
+421 903 415515

MATúz consulting, s.r.o.

Janka Kráľa 23, 986 01 Fiľakovo
+421 918 349996

ENVIRON SERVIS, s.r.o.

Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou
+421 57 4462616

MAEN SK spol. s r.o.

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
+421 32 7433287

CHERAD, s.r.o.

Farský mlyn 2, 917 01 Trnava
+421 33 5521122

EuroForest, s.r.o.

Pod dráhami 1, 960 01 Zvolen
+421 907 843294

FÚRA s.r.o.

Jantárová 1, 040 01 Košice
+421 55 6760132

A&Z Consulting s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45648351

SES ENERGY, a.s.

Priemyselná 1/A, 841 04 Bratislava
+421 2 60300421