Technológie a vybavenie na výrobu ropných plynov

Nájdených 18 firiem

MANAG Sk, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
+421 2 40558153

REFLOW, spol. s r.o.

Nákovná 24, 821 06 Bratislava
+421 2 44633772

ECM ECO Monitoring, a.s.

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
+421 2 43429417

3D s.r.o.

Malacká 48, 900 31 Stupava
+421 2 65457324

MERTECH, spol. s r.o.

Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza
+421 46 5424901

ABB, s.r.o.

Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
+421 800 700101

Čajkov a.s.

Niklova huta, P.O.B. 8, 926 01 Sereď
+421 31 7898581

Martina Ranušová - GAWEX

Skladová 2, 917 00 Trnava
+421 33 5342791

SEPOS, verejná obchodná spoločnosť

Električná 35, 911 01 Trenčín
+421 32 6520684, 0905 606 829, 0905 606 830

TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o.

Hurbanova 15, 010 01 Žilina
+421 41 5002239, 5626728, 0911 939 550, 0948 939 5

BUDA mont s.r.o.

Rosinská cesta 12, 010 0 Žilina
+421 (041) 7003780

Milan Kovalčík Plynosluslužba

Galvaniho 2/a, 821 0 Bratislava 2
+421 (02) 43421905

Ing. Jaroslav Karak

MPČĽ 2174/39, 977 03 Brezno
+421 948 808 838, 048 6122373

VSS Trading, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice
+421 55 6115400

TAYLOR-WHARTON HARSCO s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 5 Košice
+421 (055) 6738533

NOVOTERM - Anna Vargicová

Buzitka 143, 985 4 Šávoľ
+421 (047) 4380284

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

Karpatská 2, 811 0 Bratislava 1
+421 (02) 52450270

TERNOTECH spol. s r. o.

č. 1843, 023 0 Krásno nad Kysucou
+421 (041) 4335104