3D s.r.o.

Malacká 48

900 31, Stupava

  • +421 2 65457324
www.3dsro.sk

Predmet činnosti firmy 3D s.r.o.

Návrh, montáž a uvedenie do prevádzky meracích, riadiacich a analyzačných systémov, meranie koncentrácie chemických látok, realizácia systémov merania emisií; výroba rozvádzačov, výroba a dodávka špeciálnych domčekov vybavených analyzačnou technikou vrátane systému úpravy vzorky, rozvodmi pomocných plynov, tlakovým vzduchom, detektormi výbušných plynov, klimatizáciou, výroba systémov úpravy vzorky

Ďalšie informácie o firme 3D s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 908 185002
  • IČO : 17310377
  • DIČ : SK2020342852
  • Počet zamestnancov : 9
  • Dátum vzniku : 08. Apr 1991
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno