Martina Ranušová - GAWEX

Skladová 2

917 00, Trnava

  • +421 33 5342791

Predmet činnosti firmy Martina Ranušová - GAWEX

Projektovanie, montáž a servis: plynofikácia, ústredné kúrenie, kotolne, parovody, elektrokotly, tlakové nádrže, stabilné plynové zariadenia PREDAJ

Ďalšie informácie o firme Martina Ranušová - GAWEX

  • IČO : 35175923