TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o.

Hurbanova 15

010 01, Žilina

  • +421 41 5002239, 5626728, 0911 939 550, 0948 939 5
www.tlaksystem.sk

Predmet činnosti firmy TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o.

Kovoýroba: oceľové konštrukcie, zámočnícke výrobky, tlakové nádoby, výmenníky tepla, ohrievače vody, akumulačné nádrže, zakázková výroba zámočníctvo

Ďalšie informácie o firme TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o.

  • IČO : 36390232
  • Hurbanova 15
    010 01 Žilina
  • +421 41 5002239, 5626728, 0911 939 550, 0948 939 5
    +421
  • +421 41 5626728
  • Len aplikácie LightData